Filtry CMP

Filtry do CLARK CMP 30

Czy wiesz, że:

Filtrowanie z częściowym zatykaniem por występuje wówczas, gdy zawiesina ma niską koncentrację zanieczyszczeń, zaś wielkość cząstek zanieczyszczeń jest mniejsza od wielkości por przegrody filtracyjnej. Ten rodzaj filtrowania obserwuje się w praktyce dość często. W celu wyprowadzenia podstawowych zależności dla takiego przypadku filtrowania czyni się pewne założenia, upraszczające tok rozumowania, podobnie jak przy filtrowaniu z pełnym zatykaniem por. Zakłada się, że przegroda filtracyjna ma na jednostce powierzchni N równomiernie rozmieszczonych por o długości / i jednakowym przekroju kołowym. Podczas filtrowania na ściankach por na skutek adsorbcji i mechanicznego hamowania odkładają się zanieczyszczenia tworząc równomierną warstwę, zmniejszającą po pewnym czasie promień por z początkowej wielkości ro do wielkości r.*

W0 = A1 Nr4

Baza filtrów

Filtry silnikowe, a także filtry hydrauliczne do wszystkich typów oraz modeli paleciaków, a także wózków widłowych, podnośnikowych, jak i maszyn budowlanych.

Filtry powietrza, oleju, paliwa oraz hydrauliki do najpopularniejszych maszyn transportowych i magazynowych. Dbaj o regularną wymianę filtrów w swojej maszynie. Pozwala to nie tylko dłużej utrzymać jej sprawność na właściwym poziomie, ale też uniknąć wielu kosztownych napraw.