Filtry CGP

Filtry do CLARK CGP 16-20S L9124

Filtry do CLARK CGP 16-20SH L9121

Filtry do CLARK CGP 20-35 L8905

Filtry do CLARK CGP 25-35H L6763/L8895

Filtry do CLARK CGP 40-50

Filtry do CLARK CGP 40-50H L9119

Czy wiesz, że:

Filtrowanie z pełnym zatykaniem por występuje wówczas, gdy wielkości cząstek zanieczyszczeń są współmierne z wielkościami wolnych prześwitów por, przy czym każdą porę zatyka jedna cząstka. Jest to, oczywiście, przypadek szczególny i rzadko spotykany w praktyce. Filtrowanie z pełnym zatykaniem por występuje, gdy zawiesiny są o niskiej koncentracji zanieczyszczeń, a więc może się zdarzyć przy filtrowaniu cieczy, dla których zawartość zanieczyszczeń wynosi średnio 0,01%.

W celu wyprowadzenia podstawowych równań dla tego przypadku filtrowania zakłada się przepływ cieczy przez przegrodę o jednorodnej strukturze, tj. o równomiernym rozłożeniu por o przekroju kołowym di długości, podobnie jak dla idealnego schematu porowatej przegrody. Zgodnie ze wzorem objętość filtratu przechodzącego przez jedną porę w jednostce czasu wynosi Qp. Jeżeli na jednostce powierzchni przegrody znajduje się N jednakowych, porowych kanałów, to początkową prędkość filtrowania można zapisać w postaci:*

w0 = NQP

Baza filtrów

Filtry silnikowe, a także filtry hydrauliczne do wszystkich typów oraz modeli paleciaków, a także wózków widłowych, podnośnikowych, jak i maszyn budowlanych.

Filtry powietrza, oleju, paliwa oraz hydrauliki do najpopularniejszych maszyn transportowych i magazynowych. Dbaj o regularną wymianę filtrów w swojej maszynie. Pozwala to nie tylko dłużej utrzymać jej sprawność na właściwym poziomie, ale też uniknąć wielu kosztownych napraw.